Vinamilk
Phải thúc đẩy hợp tác về bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở quy mô khu vực và toàn cầu

Phải thúc đẩy hợp tác về bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở quy mô khu vực và toàn cầu

(SHTT) - Trong hội thảo "Bảo hộ và Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong cách mạng công nghiệp 4.0", ông Đinh Hữu Phí cho rằng, cần phải thúc đẩy hợp tác về bảo hộ và thực thi quyền SHTT ở quy mô khu vực và toàn cầu bởi vì nhiều vấn đề SHTT đã vượt ra khỏi biên giới một quốc gia.

Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài
SO HUU TRI TUE