Vinamilk
Mắm cáy Hồng Tiến được xây dựng nhãn hiệu tập thể

Mắm cáy Hồng Tiến được xây dựng nhãn hiệu tập thể

(SHTT) - Nhãn hiệu tập thể dành cho Mắm cáy Hồng Tiến không chỉ giúp địa phương bảo vệ sản phẩm của mình trước tình trạng giả mạo đồng thời cũng khẳng định được nghề sản xuất truyền thống này ngày càng phát triển, giúp người dân phát triển kinh tế.

Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài
SO HUU TRI TUE