Vinamilk
Đăng ký bảo hộ logo tại Việt Nam theo dạng nhãn hiệu chứng nhận có được không?

Đăng ký bảo hộ logo tại Việt Nam theo dạng nhãn hiệu chứng nhận có được không?

Câu hỏi: Công ty em là 1 là công ty 100% vốn nước ngoài, logo công ty hiện nay sử dụng theo logo của công ty mẹ, logo này đã được công ty mẹ đăng ký bảo hộ tại Việt Nam. Vậy công ty em muốn đăng ký bảo hộ logo tại Việt nam theo dạng nhãn hiệu chứng nhận có được không ạ?

Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài
SO HUU TRI TUE