Vinamilk
Xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm nhãn hiệu

Xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm nhãn hiệu

Thời gian gần đây, tình trạng xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu ngày càng gia tăng, gây thiệt hại không nhỏ cho chủ sở hữu và làm biến dạng môi trường kinh doanh. Việc xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm góp phần nâng cao hiệu quả công tác thực thi quyền sở hữu công nghiệp.

Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài
SO HUU TRI TUE