SO HUU TRI TUE
Công bố bộ tiêu chuẩn nước mắm truyền thống

Công bố bộ tiêu chuẩn nước mắm truyền thống

(SHTT) - Câu lạc bộ nước mắm truyền thống thuộc Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam mới đây đã công bố bộ tiêu chuẩn nước mắm truyền thống đầu tiên gồm 7 phần.

Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài
SO HUU TRI TUE