Vinamilk
Chuyên gia sở hữu trí tuệ Nguyễn Minh An: Việc đăng ký bằng sáng chế trong thế giới IoT rất có giá trị

Chuyên gia sở hữu trí tuệ Nguyễn Minh An: Việc đăng ký bằng sáng chế trong thế giới IoT rất có giá trị

(SHTT) - Chuyên gia sở hữu trí tuệ Nguyễn Minh An, Công ty Luật Pacific cho rằng, việc đăng ký bằng sáng chế trong thế giới IoT rất có giá trị. Tuy nhiên, việc bảo hộ tài sản trí tuệ cũng khó khăn hơn và dễ dẫn tới nhiều vụ kiện xâm hại bằng sáng chế.

Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài
SO HUU TRI TUE