Vinamilk
Những trường hợp nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt

Những trường hợp nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt

(SHTT) - Quyền sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu ở Việt Nam và trên thế giới đều được xác lập trên cơ sở đăng ký (trừ nhãn hiệu nổi tiếng). Tuy nhiên, không phải mọi nhãn hiệu được đăng ký đều được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ.

Vinamilk
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE