Vinamilk

Nhãn hiệu đã đăng ký nước ngoài thì có được bảo hộ ở Việt Nam không?

Câu hỏi: Một nhãn hiệu đã được công ty ở Malaysia đăng ký độc quyền tại Malaysia và công ty của tôi nhập khẩu hàng hóa của công ty này về Việt Nam để bán. Vì vậy tôi muốn đăng ký nhãn hiệu này tại Việt Nam, việc này có được không? thủ tục, hồ sơ như thế nào?

Trả lời:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật sở hữu trí tuệ 2005

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, số 36/2009/QH12 của Quốc hội

2. Nội dung tư vấn: 

 Điều 87 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định:

 "1. Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

2. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó...."Như vậy, công ty bạn có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm của mình nhưng bạn phải kiểm tra xem nhà sản xuất ở Malaysia đã đăng ký nhãn hiệu đó ở Việt Nam hay chưa và họ có phản đối bạn đăng ký ở Việt Nam không. Lưu ý: Đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu đó mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên thì người đại diện hoặc đại lý đó không được phép đăng ký nhãn hiệu nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu, trừ trường hợp có lý do chính đáng (khoản 7 Điều 87 Luật sở hữu trí tuệ).

dang ky nhan hieu

 Nhãn hiệu đã đăng ký nước ngoài thì có được bảo hộ ở Việt Nam không?

Hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ bao gồm:+ Tên đầy đủ và địa chỉ, ĐT của người nộp đơn.

+ Mẫu nhãn hiệu dự định bảo hộ;

+ Danh mục hàng hoá và/ hoặc dịch vụ của đơn.+ Giấy ủy quyền (đại diện cung cấp khi nhận được yêu cầu); 

Hồ sơ đăng ký sở hữu công nghiệp và giấy tờ giao dịch giữa người nộp hồ sơ phải được làm bằng tiếng Việt. Cục Sở hữu trí tuệ xử lý hồ sơ đăng ký theo trình tự sau đây:+ 1 tháng kể từ ngày nộp đơn là thời gian thẩm định về mặt hình thức.+ 2 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ là thời gian công bố đơn. + Thời gian thẩm định nội dung là  8 tháng kể từ ngày công bố đơn. + Thời gian 1 tháng để cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Theo luatminhkhue