Vinamilk

Nhà Thủ Đức: Lãi ròng quý II/2020 'teo tóp' do đâu?

Theo giải trình từ phía TDH, việc sụt giảm chủ yếu là do chi phí tài chính trong quý II tăng cao 108% so với cùng kỳ, trong khi công ty chưa kịp ghi nhận doanh thu, lợi nhuận.

Nhà Thủ Đức: Kết quả kinh doanh đi lùi

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (HOSE: TDH) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2020 với kết quả kinh doanh có sự đi lùi đáng kể cả về doanh thu lẫn lợi nhuận. Cụ thể:

Doanh thu thuần trong kỳ của TDH đạt 414 tỷ đồng, giảm tới 76% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp cũng giảm tới 79% xuống còn vỏn vẹn 5,9 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp 1,4%. Sau khi trừ các chi phí, TDH báo lãi sau thuế 11,3 tỷ đồng, giảm hơn 85% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 11,3 tỷ đồng, giảm 85,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý II/2020 sụt giảm mạnh do chi phí tài chính tăng mạnh tới 108% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý II/2020 sụt giảm mạnh do chi phí tài chính tăng mạnh tới 108% so với cùng kỳ. Theo giải trình từ phía TDH, việc sụt giảm chủ yếu là do chi phí tài chính trong quý II tăng cao 108% so với cùng kỳ, trong khi công ty chưa kịp ghi nhận doanh thu, lợi nhuận từ dự án đã triển khai bán hàng như Centum Wealth (dự kiến sẽ ghi nhận vào cuối năm nay).

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của TDH.

Tính chung 6 tháng đầu năm, TDH ghi nhận 984 tỷ đồng doanh thu, giảm 60% so với cùng kỳ đồng thời báo lỗ 7,2 tỷ đồng sau thuế, trong khi cùng kỳ vẫn lãi 92,8 tỷ đồng. Lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ ở mức 6,5 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm cũng âm 128 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 49 tỷ đồng.

Nhà Thủ Đức cho biết, lợi nhuận sau thuế riêng lẻ tăng mạnh chủ yếu đến từ chuyển nhượng vốn tại Công ty quản lý kinh doanh chợ Nông sản Thủ Đức và Công ty phát triển nhà Phong Phú – Deawon Thủ Đức.

Theo báo cáo tài chính quý II/2020, Nhà Thủ Đức có vốn chủ sở hữu 2.552 tỷ đồng, nợ phải trả là 2.635 tỷ đồng.

Công ty có 41,7 tỷ đồng đầu tư chứng khoán kinh doanh, nhưng phải trích lập tới 30,3 tỷ đồng dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán kinh doanh. Ngoài ra, Công ty có 24 tỷ đồng trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi.

Tổng tài sản của TDH cuối quý 2 đạt 5,187 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 2,301 tỷ đồng, giảm 7%; tài sản dài hạn đạt 2,886 tỷ đồng, tăng nhẹ 28 tỷ đồng.

Trong tài sản ngắn hạn của Công ty, hàng tồn kho và các khoản phải thu vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, lần lượt đạt 1,077 tỷ đồng và 972 tỷ đồng, tương ứng tăng 4% và giảm 4% so với thời điểm đầu năm.

Đối với tài sản dài hạn, mặc dù không quá biến động so với đầu năm, nhưng trong cơ cấu lại có sự thay đổi khi các khoản phải thu dài hạn tăng cao 23%, đạt 842 tỷ đồng (chủ yếu là phải thu về cho vay dài hạn) và các khoản đầu tư tài chính dài hạn của TDH lại có sự sụt giảm 19% về còn 514 tỷ đồng.

Trong diễn biến dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý II/2020 bị âm gần 128 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái dương 48,7 tỷ đồng.

Chợ Nông Sản Thủ Đức chính là ‘đứa con gái đẹp’ của ThuDuc House

Đối với đầu tư vào liên doanh, liên kết Công ty đã chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần mà mình đang nắm giữ tại CTCP Quản lý và Kinh doanh Chợ Nông Sản Thủ Đức (49%) cho Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Sản xuất Song Hoàng, và giảm nguồn vốn đầu tư vào CTCP Phát triển nhà Daewon - Thủ Đức 7% xuống còn 156 tỷ đồng.

Đối với đầu tư vào đơn vị khác, TDH đã chuyển nhượng toàn bộ vốn tại CTCP Phát Triển Phong Phú Daewon - Thủ Đức cho đơn vị khác với thời gian chuyển nhượng rơi vào tháng 6 năm nay.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, trước thông tin TDH bị thâu tóm thù địch, Chủ tịch HĐQT của Công ty - ông Lê Chí Hiếu cho hay việc thâu tóm này đã thất bại. Công ty đã thực hiện 2/3 biện pháp là phát hành cổ phiếu thưởng, và bán tài sản mà đối tác thù địch đang nhắm tới; qua đó, đã lật ngược thế cờ trong phút cuối.

Theo đánh giá của nhiều nhà đầu tư, Chợ Nông Sản Thủ Đức chính là ‘đứa con gái đẹp’ của ThuDuc House mà đối tác đang dòm ngó.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2020, Nhà Thủ Đức đặt mục tiêu doanh thu 2.736 tỷ đồng, chỉ bằng 65,33% so với thực hiện năm 2019. Trên thị trường, giá cổ phiếu TDH bật tăng mạnh từ cuối tháng 3, tuy nhiên sau đó đã nhanh chóng quay lại đà giảm, hiện đang giao dịch tại mức giá 8,110 đồng/cp (trong phiên 03/08), khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 846 ngàn cp/phiên trong 1 năm trở lại đây.

Mai Hương(T/H)/Sở hữu Trí tuệ