SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 02/06/2023

SO HUU TRI TUE

Sáng chế 2 năm trước
(SHTT) - Mặc dù không học qua trường lớp, anh Nguyễn Thanh Hùng (ngụ ấp 1, xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) đã sáng chế ra nhiều chiếc máy nông nghiệp hữu dụng, tăng hiệu quả sản xuất, giúp người nông dân nhẹ gánh đôi phần.
Sáng chế 2 năm trước
(SHTT) - Mặc dù không học qua trường lớp nhưng với niềm đam mê, anh Nguyễn Thanh Hùng (ngụ ấp 1, xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) đã sáng chế ra nhiều chiếc máy nông nghiệp hữu dụng, tăng hiệu quả sản xuất, giúp người nông dân nhẹ gánh đôi phần.
Sáng chế 2 năm trước
(SHTT) - Mặc dù không được đào tạo trường lớp bài bản nhưng anh Nguyễn Thanh Hùng (ngụ xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) đã chế tạo ra nhiều máy phục vụ sản xuất nông nghiệp có tính ứng dụng cao.