Nguyễn Huỳnh Nhật Thương - các bài viết về Nguyễn Huỳnh Nhật Thương, tin tức Nguyễn Huỳnh Nhật Thương

  • Sáng chế giúp cảnh báo lũ sớm của chàng trai 9X

    Sáng chế giúp cảnh báo lũ sớm của chàng trai 9X

    Tài sản trí tuệ

    Khác với các mô hình cảnh báo lũ tự động được lắp đặt trên sông, hệ thống cảnh báo lũ sớm của sinh viên Nguyễn Huỳnh Nhật Thương, Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) trực tiếp đo đạc lưu lượng mưa tại khu vực sườn đồi và truyền về server (trung tâm dữ liệu) trước khi lũ về.