Sea Bank

Người nước ngoài có được tự mình đăng ký bảo hộ sáng chế tại Việt Nam hay không?

Câu hỏi: Thưa luật sư, bạn tôi là người nước ngoài đã thường trú tại Việt Nam hơn 1 năm, hiện giờ anh ấy muốn được pháp luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam bảo hộ một số sáng chế của anh ấy. Vậy bạn tôi có thể tiến hành nộp đơn trực tiếp hay phải thông qua đại diện tại Việt Nam?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 89 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam có thể tiến hành nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp theo cách thức sau:

“1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam".

nguoi nuoc ngoai co duoc bao ho sang che o viet nam hay khong

 Người nước ngoài có được tự mình đăng ký bảo hộ sáng chế tại Việt Nam hay không?

Như vậy, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam có thể tự mình hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ đối với sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Căn cứ pháp lý:

Điều 89 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Theo netlaw


Himlam
Macca
Sunshine
Van Phong
SO HUU TRI TUE
SO HUU TRI TUE
SO HUU TRI TUE