SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 03/10/2023

SO HUU TRI TUE

Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Một phương pháp mới mang tính cách mạng trong điều chế quang học sử dụng nước làm chất xúc tác, được gọi là điều chế quang học khổng lồ, ít tốn kém và dễ sử dụng hơn các phương pháp thông thường, vừa được giới thiệu.