SO HUU TRI TUE
Sea Bank
Thứ bảy, 28/05/2022

SO HUU TRI TUE

  • Click để copy

Nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

07:38, 22/10/2021
(SHTT) - Ban Chủ nhiệm Chương trình “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” đã tổ chức Hội nghị đánh giá, tổng kết, kết nối trực tuyến với các điểm cầu ở Hà Nội, TP. HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Tây Nguyên và Thái Nguyên.

Hội nghị nhằm mục đích tổng kết, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được của Chương trình KX.01/16-20 trong việc giải quyết những vấn đề cấp thiết về phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và con người Việt Nam cũng như công tác quản lý, tổ chức thực hiện trong giai đoạn vừa qua. Đồng thời nhằm trao đổi, thảo luận ý kiến chuyên gia về phương hướng hoạt động cho Chương trình giai đoạn tới.

Chương trình KX.01/16-20 là chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội nhân văn phục vụ phát triển kinh tế- xã hội” do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý, được thực hiện từ 2016 đến 2020. Chương trình tích hợp 4 trụ cột nghiên cứu trong lĩnh vực KHXH&NV về kinh tế, xã hội, văn hóa và con người. Qua 5 năm thực hiện, 52 đề tài của Chương trình đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận về các sản phẩm ứng dụng, phục vụ việc xây dựng và hoàn thiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như các công bố trong nước và quốc tế, góp phần đào tạo hàng trăm nghiên cứu sinh, học viên cao học, nâng cao năng lực nghiên cứu cho hàng nghìn cán bộ nghiên cứu trên cả nước.

khcn

 Nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Nội dung chương trình tập trung đánh giá toàn diện về kết quả, hạn chế, nguyên nhân của quá trình đổi mới kinh tế, xã hội, văn hóa trong 30 năm qua, đặc biệt trong 10 năm gần đây. Các nghiên cứu cũng nhận diện các rào cản về thể chế, chính sách, quản lý từ đó đề xuất các phương thức vượt qua để thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Chương trình cũng nghiên cứu đề xuất các thiết chế, mô hình chính sách gắn khoa học- công nghệ gắn với sản xuất kinh doanh. Nhiều đề tài tập trung nghiên cứu ảnh hưởng các biến động trong khu vực và quốc tế đối với phát triển của Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng đánh giá, sau 5 năm thực hiện, chương trình đã hoàn thành các mục tiêu đề ra. Nhiều đề tài có kết quả nghiên cứu mới; một số đề tài đã kịp thời cung cấp kết quả nghiên cứu cho việc phục vụ công tác soạn thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng như xây dựng và hoàn thành các chính sách, pháp luật, chiến lược phát triển của bộ, ngành và địa phương.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng đề nghị chương trình cần được tiếp tục thực hiện và tập trung giải quyết các vấn đề trọng điểm cấp quốc gia trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn nhằm đề xuất các chủ trương, chính sách, giải pháp thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2030, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng thời, các nghiên cứu cần hướng đến các vấn đề mang tính dài hạn, xuyên suốt nhằm phát triển kinh tế-xã hội một cách bền vững gắn với khai thác và phát triển các giá trị văn hóa, con người Việt Nam. Đặc biệt, chương trình cần thực sự tạo ra các kết quả mang tính dẫn dắt, định hướng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa và con người Việt Nam trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với xây dựng nền kinh tế tri thức, hội nhập

Vân Anh

Tin khác

Tin tức 2 giờ trước
Cuộc thi ảnh đẹp “Người Việt tin dùng hàng Việt” nhằm quảng bá những hình ảnh đẹp về các sản phẩm của các doanh nghiệp, các làng nghề, các nhà sản xuất tăng cường đổi mới công tác quản lý, lan toả các sản phẩm hàng hóa Việt Nam sản xuất đến với người tiêu dùng và bạn bè quốc tế.
Tin tức 5 giờ trước
Chỉ số cạnh tranh là yếu tố "sống còn" để tỉnh Đắk Nông thu hút nhà đầu tư, đặc biệt tập trung vào đào tạo lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Tin tức 5 giờ trước
Sáng 28/5, tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM) diễn ra chương trình "Chính sách phục hồi kinh tế 2022 - Thương hiệu phát triển Quốc gia”.
Tin tức 8 giờ trước
Những tư liệu quý, sách cổ xưa viết bằng chữ Hán Nôm đã cũ nát, hư hỏng theo thời gian dần hồi sinh khi qua bàn tay của 'bác sĩ sách' Bùi Tiến Phúc.
Tin tức 9 giờ trước
(SHTT) - Đó là nhận định của các chuyên gia tại hội thảo "Thiết kế vi mạch - xu hướng công nghệ và phát triển nghề nghiệp" do trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Cộng đồng Vi mạch Việt Nam tổ chức hôm 26/5 vừa qua.
Himlam
PVCOMBANK
Sunshine
Van Phong
SO HUU TRI TUE
SO HUU TRI TUE
BIDV
Cá hun khói kiểu Nga