Vinamilk

Nghệ sĩ hay nhà đầu tư có quyền với tác phẩm?

Câu hỏi: Tôi được công ty thuê sáng tác ca khúc với thoả thuận hưởng 15% lợi nhuận kinh doanh tác phẩm. Hợp đồng thỏa thuận ngoài khoản thù lao đó, tôi được hưởng 15% lợi nhuận từ việc kinh doanh tác phẩm do mình sáng tạo suốt vòng đời của nó. Vậy tôi và công ty đó có những quyền gì với tác phẩm?

Trả lời:

Theo khoản 1 điều 13 Luật Sở hữu trí tuệ 2005: Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả quy định tại các điều từ điều 37 đến điều 42 của Luật này.

Điều 37 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định: Tác giả sử dụng thời gian, tài chính, cơ sở vật chất - kỹ thuật của mình để sáng tạo ra tác phẩm có các quyền nhân thân quy định tại điều 19 và các quyền tài sản quy định tại điều 20 của Luật này.

Khoản 2 điều 39 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định: Tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng với tác giả sáng tạo ra tác phẩm là chủ sở hữu các quyền quy định tại điều 20 và khoản 3 điều 19 của Luật này, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

ban quyen am nhac

 Nghệ sĩ hay nhà đầu tư có quyền với tác phẩm?

Như vậy bạn và cả công ty đều có các quyền theo quy định tại điều 20 và khoản 3 điều 19 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 như công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm; làm tác phẩm phái sinh; biểu diễn tác phẩm trước công chúng; sao chép tác phẩm; phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm; truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác; cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

Các quyền trên do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền trên phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.

Ngoài ra, bạn là tác giả còn có các quyền sau:

- Đặt tên cho tác phẩm;

- Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

- Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Trong trường hợp công ty không minh bạch trong việc công bố lợi nhuận kinh doanh như thỏa thuận thì bạn có quyền yêu cầu cung cấp đầy đủ các chứng từ về lợi nhuận từ việc kinh doanh tác phẩm để xác định lợi nhuận của mình. Nếu công ty không đáp ứng được thì để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bạn có quyền yêu cầu khởi kiện ra tòa án nhân dân cấp huyện tại nơi đặt trụ sở của công ty.

Theo VnExpress/Luật sư, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình - Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội