Ngã 3 hàm Rồng - các bài viết về Ngã 3 hàm Rồng, tin tức Ngã 3 hàm Rồng

  • Mùa xuân biên giới

    Mùa xuân biên giới

    Tin tức

    (SHTT) - Mùa xuân miền biên cương không phải nơi nào cũng đẹp như những vần thơ : “… Chiều biên giới em ơi!/ Có nơi nào đẹp hơn/ Khi mùa đào hoa nở/ Khi mùa sở ra cây/ Lúa lượn bậc thang mây/ Mùa tỏa ngát hương bay...” trong bài “Chiều biên giới" của nhà thơ Lò Ngân Sủn.