Vinamilk

Năm 2018 FPT Retail lãi ròng 347 tỷ đồng

(SHTT) - Mới đây, CTCP Kỹ Thuật số FPT –FPT Retail (Mã CK: FRT) đã công bố BCTC hợp nhất Quý IV năm 2018 với kết quả kinh doanh tăng trưởng khá tích cực.

Theo đó, trong Quý IV/2018, doanh thu thuần của FRT ghi nhận 4.266 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, tuy nhiên, giá vốn hàng bán cũng tăng 9% lên mức 3.703 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp của doanh nghiệp chỉ đạt gần 563tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với con số tại cùng kỳ năm 2017.

FRT

 

Trong khi chi phí bán hàng có chiều hướng giảm từ 328 tỷ đồng xuống 300 tỷ đồng, thì chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng mạnh 22,5% lên mức 109 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí, FPT Retail ghi nhận lợi nhuận trước thuế 150 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng trong Quý IV, tăng khoảng 5% so với cùng kỳ.

Lũy cả năm 2018, doanh thu thuần FRT đạt 15.298 tỉ đồng, tăng trưởng 16% so với năm 2017, hoàn thành bằng 95% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu Online đạt mức 2.431 tỷ đồng, tăng trưởng 21%.

Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 435 tỷ đồng và 348 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2017, đồng thời hoàn thành 92% kế hoạch cả năm đã đề ra.

FRT2

 Nguồn: BCTC hợp nhất FRT

Đi kèm với kết quả này, FRT cũng cho biết, trong năm 2018 vừa qua, mặc dù thị trường điện thoại đang chậm lại nhưng Công ty đã mở mới thêm 60 shop so với cuối kỳ tháng 12 năm 2017, nâng tổng số lượng cửa hàng đạt 533 shop.

Bên cạnh đó, số cửa hàng chuỗi F-studio bao gồm APR và cửa hàng AAR side – by - side của Công ty đã đạt 14 cửa hàng. Doanh số của chuỗi cửa hàng này đóng góp 423 tỷ đồng vào tổng doanh số FPT Retail, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2017.

Ngoài ra, việc đưa vào hoạt động trở lại hai chương trình bán hàng trả góp F-Friends và trợ giá bán hàng Subsidy vào cuối tháng 8 năm 2018, đã đóng góp lần lượt 5,3% và 5% tổng doanh thu cả năm 2018.

FRT1

 Nguồn: BCTC hợp nhất FRT

Tính đến ngày 31/12/2018, tổng tài sản của FPT Retail đạt 5.355 tỷ đồng, tăng 38,3% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tăng 45,7%, từ 1.729 tỷ đồng lên 2.520 tỷ đồng. 

Ánh Phượng