Sea Bank

Mức phạt hành vi xâm phạm quyền đứng tên, đặt tên tác phẩm

Câu hỏi: Xin cho biết mức phạt hành vi xâm phạm quyền đứng tên, đặt tên tác phẩm?

Trả lời:

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng đối với hành vi trích dẫn hợp lý tác phẩm của người khác đưa vào tác phẩm của mình mà không nêu tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm.

Phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi sử dụng tác phẩm mà không nêu tên thật hoặc bút danh tác giả, tên tác phẩm hoặc nêu không đúng tên thật hoặc bút danh của tác giả, tên tác phẩm.

quyen tac gia

 Mức phạt hành vi xâm phạm quyền đứng tên, đặt tên tác phẩm

Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng tác phẩm mà không nêu tên thật hoặc bút danh tác giả, tên tác phẩm hoặc nêu không đúng tên thật hoặc bút danh tác giả, tên tác phẩm trên bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng được định hình và các sản phẩm khác.

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi mạo danh tác giả, giả mạo chữ ký tác giả. Tịch thu hàng hóa vi phạm, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện và thiết bị được sử dụng để sản xuất, kinh doanh hàng hóa vi phạm. Buộc khôi phục lại quyền đứng tên, đặt tên; buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm; buộc tiêu hủy hoặc đưa vào sử dụng nguyên liệu, vật liệu, phương tiện và thiết bị được sử dụng để sản xuất hàng hóa vi phạm.

Theo luatviet


Himlam
Macca
Sunshine
Van Phong
SO HUU TRI TUE
SO HUU TRI TUE