SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 31/05/2023

SO HUU TRI TUE

Kinh tế 1 năm trước
(SHTT) - Bộ Tài chính sẽ xử lý nghiêm các trường hợp ép buộc khách hàng mua bảo hiểm khi cấp tín dụng. Nghiêm cấm việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhằm ép buộc khách hàng mua bảo hiểm.