Vinamilk

Mô hình nuôi chim cút theo hướng xuất khẩu được đăng ký nhãn hiệu

(SHTT) - Cha đẻ của mô hình nuôi chim cút theo hướng xuất khẩu là ông Trần Nguyễn Hồ. Và mới đây mô hình này của ông đã được Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp chứng nhận đăng kí nhãn hiệu hàng hóa độc quyền.