SO HUU TRI TUE

Mỏ cát Thạch Đà: Ai chống lưng cho sai phạm công khai tiếp diễn?

(SHTT) – Chưa khắc phục những tồn tại và vi phạm, cố tình khai thác khoáng sản khi có quyết định tạm dừng hoạt động, liệu đã đủ điều kiện để đóng cửa mỏ cát Thạch Đà của công ty TNHH Phước An? Ai chống lưng khiến cho tài nguyên khoáng sản chảy máu công khai, trách nhiệm của chính quyền địa phương ở đâu?

Trên cơ sở kiểm tra hoạt động khai thác cát làm vật liệu san lấp của Công ty Phước An tại bãi nổi sông Hồng, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, T.P Hà Nội (Mỏ cát Thạch Đà), Tổng cục Địa chất và Khoáng sản - Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã ban hành văn bản chỉ rõ những điều kiện cần, đủ và phải hoàn thiện cho hoạt động tại Mỏ cát Thạch Đà.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, dù còn tồn tại nhiều dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, Công ty Phước An vẫn “bình an vô sự”?

Trên cơ sở việc cấp phép (tháng 10/2012) và bàn giao mốc giới (tháng 6/2014) của các cơ quan chức năng T.P Hà Nội, Công ty Phước An tiến hành các hoạt động khai thác mỏ tại Mỏ cát Thạch Đà. Thế nhưng, trước khi tiến hành các hoạt động khai thác Công ty Phước an bắt buộc phải hoàn thiện đầy đủ các thủ tục theo quy định Luật Khoáng sản năm 2010. 

Cụ thể, theo khoản 2, Điều 55, Luật Khoáng sản năm 2010 quy định: 

“Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có các nghĩa vụ sau đây:… Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, lệ phí cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính khác theo quy định của pháp luật; Bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt động khai thác xác định trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ;…”

345

 Văn bản Số 140/TB-ĐCKS của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản - Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Công ty Phước An 

Theo đó, thực hiện việc quản lý Nhà nước, ngày 23/01/2017, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản Số 140/TB-ĐCKS gửi Công ty Phước An Thông báo về việc khắc phục tồn tại, vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản, văn bản nêu: 

“Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam yêu cầu Công ty khẩn trương thực hiện một số nội dung công việc sau:

Cắm mốc giới khu vực được cấp phép khai thác khoáng sản theo quy định; Đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép và thông báo cho ủy ban nhân dân các cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện; Thông báo bằng văn bản về trình độ chuyên môn, năng lực quản lý của Giám đốc điêu hành mỏ cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ký Thông báo này, Công ty phải hoàn thành các nội dung công việc nêu trên và báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện về Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội.

Trường hợp Công ty không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam sẽ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, “trong thời hạn ngày kể từ ngày ký Thông báo này, Công ty phải hoàn thành các nội dung công việc nêu trên …” tức là khoảng cuối tháng 5/2017, Công ty Phước An bắt buộc phải hoàn thành các thủ tục theo như thông báo đã nêu, nếu không sẽ bị Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Ngọc Chi - Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động khoảng sản miền Bắc, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho biết: Tính đến thời điểm 12/3/2018, qua kiểm tra, rà soát hồ sơ quản lý về hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Phước An tại Mỏ cát Thạch Đà, Công ty TNHH Phước An chưa khắc phục những tồn tại và vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản như đã nêu trong Thông báo Số 140/TB-ĐCKS, ngày 23/01/2017 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản - Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cùng với những dấu hiệu sai phạm trong khai thác và các thủ tục bắt buộc phải hoàn thiện của Công ty Phước An đối với dự án Mỏ cát Thạch Đà, thì điều kiện để đóng cửa mỏ đã thỏa mãn. Và theo các căn cứ pháp luật, việc các cơ quan chức năng tiến hành thủ tục để đóng cửa Mỏ cát Thạch Đà do Công ty Phước An làm chủ đầu tư là điều hoàn toàn có đủ căn cứ.” (theo đờisống plus/GĐVN)

ml1

Văn bản tạm dừng hoạt động việc khai thác của Sở tài nguyên và Môi trường đối với Công ty TNHH Phước An 

Mặt khác, trong quá trình xác minh thông tin và tìm hiểu thực tế tại đây, phóng viên Sở Hữu Trí Tuệ được biết: Vào ngày 23/1/2018, Sở Tài nguyên Môi trường ra quyết định bằng văn bản số 595/STNMT – KS yêu cầu Công ty TNHH Phước An tạm dừng hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực mỏ cát làm vật liệu san lấp tại bãi nổi sông Hồng thuộc địa bàn xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội để khắc phục những nội dung gồm:

+ Nộp thiết kế mỏ; văn bản đăng ký ngày bắt đầu xây dựng mỏ; thông báo việc bổ nhiệm kèm theo hồ sơ của Giám đốc điều hành mỏ về Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Phục hồi các mốc giới thuê đất dự án khai thác khoáng sản bị mất.

+ Cung cấp số liệu về chất lượng và khối lượng đất có thể khai thác cho Sở tài nguyên và Mội trường để thẩm định, trình UBND Thành phố quyết định việc khai thác để Công ty thực hiện các nghĩa vụ về tiền cấp quyền khai thác, thuế tài nguyên và các nghĩa vụ tài chính khác đối với khối lượng đất khai thác được. Đồng thời, Công ty phải có phương án bảo đảm không gây ô nhiễm trong quá trình vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản, phương án cải tạo phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật về môi trường.

 Yêu cầu Công ty TNHH Phước An nghiêm túc chấp hành và khắc phục các nội dung trên, báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Mê Linh trước ngày 20/04/2018. Trường hợp không thực hiện đầy đủ, Sở Tài nguyên và Môi Trường báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo xử lý theo quy định của Pháp luật.

Đề nghị UBND huyện Mê linh, UBND xã Thạch Đà giám sát, đôn đốc thực hiện nội dung yêu cầu tại văn bản này: thực hiện công tác quản lý nhà nước theo thẩm quyền đối với các lĩnh vực liên quan trong hoạt động khai thác khoảng sản trên địa bàn.

ml2

 Văn bản Phòng TN&MT huyện yêu cầu UBND xã giám sát việc tạm dừng hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty Phước An 

Vậy nhưng, đến thời điểm hiện tại, theo thông tin mà phóng viên có được từ phòng Tài nguyên và Môi trường UBND huyện Mê Linh thì vẫn chưa nhận được văn bản trên. Đồng thời mỏ cát Thạch Đà vẫn hoạt động công khai trước mắt chính quyền UBND xã, tài nguyên vẫn chảy máu, lợi ích thuộc về ai? Có hay không thế lực chống lưng cho Công ty TNHH Phước An bất chấp quyết định tạm dừng hoạt động để tiếp tục vơ vét khoáng sản?

Những gì đang diễn ra tại Mỏ cát Thạch Đà cho thấy công tác quản lý của các cơ quan chuyên môn như Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội, UBND huyện Mê Linh và một số cơ quan liên quan khác đang có sự buông lỏng, thiếu giám sát, quản lý địa bàn.

Trách nhiệm này sẽ thuộc về ai, việc xử lý những vi phạm nghiêm trọng của Công ty Phước An tại Mỏ cát Thạch Đà sẽ được tiến hành như thế nào, câu trả lời xin dành cho UBND và các cơ quan chức năng Thành phố Hà Nội. 

ml3

 Quyết định thành lập đoàn kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản, hoạt động bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông trên địa bàn thành phố Hà Nội 

 Được biết vào ngày 02/5/2018 Sở Tài Nguyên và Môi trường đã ra quyết định 582/QĐ – STNMT thành lập đoàn kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản, hoạt động bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông trên địa bàn thành phố Hà Nội và thời gian cụ thể đoàn làm việc tại mỏ cát Thạch Đà là ngày 6/6/2018. Mong rằng đoàn kiểm tra sẽ có cái nhìn nghiêm túc, công tâm và đưa ra kết luận cũng như phương án xử lý dứt điểm những sai phạm còn tồn đọng tại đây, và đó là điều mà dư luận đang quan tâm và chờ đợi.

Sở hữu trí tuệ sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Bắc Hiệp – Phạm Tài


Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài
SO HUU TRI TUE