SO HUU TRI TUE
Thứ hai, 04/12/2023

SO HUU TRI TUE

Khoa học Công nghệ 6 năm trước
(SHTT) - Với việc bầu trời ngày càng có nhiều máy bay qua lại trên khu vực thời tiết khác nhau, sét đánh trúng máy bay là chuyện không thể tránh khỏi.