SO HUU TRI TUE
Giấc mơ sữa Việt Nam
Chủ nhật, 23/01/2022

SO HUU TRI TUE

  • Click để copy

Loạt địa danh của Hà Nội được sử dụng để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể

10:46, 11/01/2022
(SHTT) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành các quyết định về việc cho phép sử dụng địa danh địa phương để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể.

Theo đó, tại Quyết định số 5500/QĐ-UBND, UBND thành phố cho phép Hội Nông dân xã Nam Tiến được sử dụng địa danh “Chanh Thôn” để đăng ký nhãn hiệu tập thể “Làng nghề mộc dân dụng thôn Chanh Thôn” cho sản phẩm mộc dân dụng ở thôn Chanh Thôn, xã Nam Tiến, kèm theo bản đồ khu vực địa lý vùng mang nhãn hiệu tập thể đã được UBND huyện Phú Xuyên xác nhận.

chanh thon

Loạt địa danh của Hà Nội được sử dụng để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể 

Tại Quyết định số 5501/QĐ-UBND, UBND thành phố cho phép Hợp tác xã Nông nghiệp Vạn Điểm được sử dụng địa danh “Vạn Điểm” để đăng ký nhãn hiệu tập thể “Làng nghề mộc cao cấp Vạn Điểm” cho sản phẩm và dịch vụ mua bán đồ gỗ mỹ nghệ (làm từ gỗ thịt) ở thôn Vạn Điểm, xã Vạn Điểm, kèm theo bản đồ khu vực địa lý vùng mang nhãn hiệu tập thể đã được UBND huyện Thường Tín xác nhận.

Tại Quyết định số 5502/QĐ-UBND, UBND thành phố cho phép Hợp tác xã Nông nghiệp Vân Tảo được sử dụng địa danh “Nội Thôn” để đăng ký nhãn hiệu tập thể “Làng nghề truyền thống hoa, cây cảnh Nội Thôn” cho sản phẩm cây hoa tươi, cây cảnh tươi ở thôn Nội Thôn, xã Vân Tảo, kèm theo bản đồ khu vực địa lý vùng mang nhãn hiệu tập thể đã được UBND huyện Thường Tín xác nhận.

Tại Quyết định số 5503/QĐ-UBND, UBND thành phố cho phép Hội làng nghề mộc truyền thống thôn Phù Yên được sử dụng địa danh “Phù Yên” để đăng ký nhãn hiệu tập thể “Mộc Phù Yên” cho sản phẩm mộc dân dụng ở thôn Phù Yên, xã Trường Yên, kèm theo bản đồ khu vực địa lý vùng mang nhãn hiệu tập thể đã được UBND huyện Chương Mỹ xác nhận.

Tại Quyết định số 5504/QĐ-UBND, UBND thành phố cho phép Hội Nông dân xã Thụy Hương được sử dụng địa danh “Phúc Cầu” để đăng ký nhãn hiệu tập thể “Phục chế nhà cổ và mộc dân dụng Phúc Cầu” cho dịch vụ phục chế nhà cổ và sản phẩm mộc dân dụng ở thôn Phúc Cầu, xã Thụy Hương, kèm theo bản đồ khu vực địa lý vùng mang nhãn hiệu tập thể đã được UBND huyện Chương Mỹ xác nhận.

Tại Quyết định số 5505/QĐ-UBND, UBND thành phố cho phép Hội Nông dân xã Văn Hoàng được sử dụng địa danh “Văn Trai Thượng” để đăng ký nhãn hiệu tập thể “Làng nghề truyền thống sản xuất hương Văn Trai Thượng” cho sản phẩm hương thắp ở thôn Văn Trai Thượng, xã Văn Hoàng, kèm theo bản đồ khu vực địa lý vùng mang nhãn hiệu tập thể đã được UBND huyện Phú Xuyên xác nhận.

Trước đó, tại Quyết định số 5483/QĐ-UBND, UBND thành phố cho phép Hội Nông dân xã Nghĩa Hương được sử dụng địa danh “Thế Trụ” để đăng ký nhãn hiệu tập thể “Làng nghề cót nan Thế Trụ” cho sản phẩm cót nan ở thôn Thế Trụ, xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai...

Tại Quyết định số 5484/QĐ-UBND, UBND thành phố cho phép Hội Nông dân xã Đồng Quang được sử dụng địa danh “Đồng Lư” để đăng ký nhãn hiệu tập thể “Làng nghề mây giang song đan - tăm hương Đồng Lư” cho sản phẩm tăm làm bằng tre, giang ở thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai...

Tại Quyết định số 2219/QĐ-UBND, UBND thành phố cho phép Hội Nông dân xã Dũng Tiến được sử dụng địa danh “Cổ Chất”, kèm theo bản đồ khu vực địa lý vùng sản xuất sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể đã được UBND huyện Thường Tín xác nhận để đăng ký nhãn hiệu tập thể “Thêu Cổ Chất” cho các sản phẩm đồ thêu ở thôn Cổ Chất, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín.

Tại Quyết định số 2221/QĐ-UBND, UBND thành phố cho phép Hợp tác xã Chăn nuôi và dịch vụ tổng hợp ong núi Ba Vì được sử dụng địa danh “Tản Viên - Ba Vì” để đăng ký nhãn hiệu tập thể “Mật ong Tản Viên - Ba Vì” cho sản phẩm mật ong ở huyện Ba Vì.

Tại Quyết định số 2222/QĐ-UBND, UBND thành phố cho phép Hội Nông dân xã Cẩm Lĩnh được sử dụng địa danh “Ba Vì” để đăng ký nhãn hiệu tập thể “Thanh long ruột đỏ Ba Vì” cho sản phẩm thanh long ruột đỏ ở huyện Ba Vì. 

Tại Quyết định số 2223/QĐ-UBND, UBND thành phố cho phép Hội Đông y huyện Ba Vì thành phố Hà Nội sử dụng địa danh “Ba Vì” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Dược liệu và thuốc nam Ba Vì” cho sản phẩm dược liệu và thuốc nam ở huyện Ba Vì.

Tại Quyết định số 2235/QĐ-UBND, UBND thành phố cho phép Hội Nông dân xã Liên Bạt sử dụng địa danh “Vũ Ngoại” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Rèn Vũ Ngoại” cho sản phẩm rèn ở thôn Vũ Ngoại, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa.

Tại Quyết định số 2236/QĐ-UBND, UBND thành phố cho phép Hội Nông dân xã Liên Bạt sử dụng địa danh “Làng Bặt” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Bún làng Bặt” cho sản phẩm bún ở 3 thôn Bặt Ngõ, Bặt Trung, Bặt Chùa, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa.

Tại Quyết định số 2237/QĐ-UBND, UBND thành phố cho phép Hợp tác xã Nông nghiệp Yên Bài sử dụng địa danh “Phú Yên, Yên Bài - Ba Vì” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Chè Phú Yên, Yên Bài - Ba Vì” cho sản phẩm chè ở thôn Phú Yên, xã Yên Bài, huyện Ba Vì.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội cũng đã ban hành các quyết định cho phép sử dụng 4 địa danh địa phương đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể.

Tại Quyết định số 1974/QĐ-UBND, UBND thành phố cho phép Hội Nông dân xã Cự Khê sử dụng địa danh “Cự Đà” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Miến - Tương Cự Đà” cho sản phẩm miến dong, tương làm từ đậu nành ở thôn Cự Đà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai.

Tại Quyết định số 1975/QĐ-UBND, UBND thành phố cho phép Hợp tác xã Nông nghiệp xã Bích Hòa sử dụng địa danh “Thanh Lương” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Bánh cuốn Thanh Lương” cho sản phẩm thực phẩm dạng tấm mỏng làm từ gạo, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, bánh cuốn ở thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai.

Tại Quyết định số 1976/QĐ-UBND, UBND thành phố cho phép Hợp tác xã Chăn nuôi Phương Đình sử dụng địa danh “Phương Đình” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Sản phẩm chăn nuôi Phương Đình” cho sản phẩm chăn nuôi ở xã Phương Đình, huyện Đan Phượng.

Tại Quyết định số 1977/QĐ-UBND, UBND thành phố cho phép Hợp tác xã Nông nghiệp Song Phượng sử dụng địa danh “Đan Phượng” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Hoa Đan Phượng” cho sản phẩm hoa ở huyện Đan Phượng.

Các đơn vị được phép sử dụng địa danh địa phương nêu trên có trách nhiệm xây dựng bộ công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể: Quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể; tài liệu hướng dẫn kỹ thuật; quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm; quy định sử dụng tem nhãn. Các đơn vị tổ chức quản lý việc sử dụng địa danh làm nhãn hiệu tập thể theo đúng quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy chế, quy định, quy trình do đơn vị ban hành.

Trường hợp các địa danh tại các quyết định nêu trên bị sử dụng sai mục đích, không vì lợi ích chung của tập thể đơn vị..., UBND thành phố có quyết định thu hồi quyền sử dụng địa danh đã cho phép.

Minh Thư

Tin khác

Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 27/12/2021, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Quyết định số 6163/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00115 cho chỉ dẫn địa lý “Chư Sê” cho sản phẩm hạt tiêu (hồ tiêu). Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai là tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Hiện nay, vì lợi nhuận, nhiều người kinh doanh đã sử dụng chất kích thích tăng trưởng để kích cho giá đỗ mau lớn. Vì vậy các bà nội trợ cần bỏ túi những bí quyết dưới đây để chọn được giá đỗ sạch trong dịp Tết nguyên đán.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Cục Sở hữu trí tuệ đã ký ban hành Quyết định số 5300/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00114 cho sản phẩm quả me ngọt “Phetchabun” cho Phetchabun Province (Phetchabun Provincial Government).
Tài sản trí tuệ 2 ngày trước
(SHTT) - Cục An toàn thực phẩm mới đây đã đăng tải thông tin cảnh báo người tiêu dùng về việc phát hiện sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe XMEN POWER đang được quảng cáo với nội dung vi phạm quy định của pháp luật.
Tài sản trí tuệ 2 ngày trước
(SHTT) - Thông tin tới báo chí ngày 20/1, đại diện Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc cho biết, mới đây, cơ quan chức năng tại Lào Cai đã phát hiện lô hàng nhập khẩu của Công ty TNHH MTV XNK QT có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ.
Himlam
PVCOMBANK
Sunshine
Van Phong
SO HUU TRI TUE
SO HUU TRI TUE