Vinamilk

Lãnh đạo Xây dựng Hòa Bình bị UBCKNN xử phạt vì mua cổ hàng trăm nghìn phiếu không chịu báo cáo

(SHTT) - Ngày 10/9/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số: 231/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phương Công Thắng (địa chỉ: 277 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội), do có hành vi báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Theo đó, ông Phương Công Thắng – Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn xây dựng Hòa Bình (Mã CK: HBC) đã thực hiện giao dịch mua 567.350 cổ phiếu HBC từ ngày 06/10/2017 đến ngày 26/10/2017 nhưng đến ngày 06/11/2017, ông Thắng mới báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch với Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

hbc

 Ông Phương Công Thắng - Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Bình

Căn cứ vào quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP, UBCKNN đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phương Công Thắng, với mức phạt tiền 22.500.000 đồng (Hai mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 11/9/2018.

Được biết, mới đây, CTCP Tập đoàn xây dựng Hòa Bình ( Mã CK: HBC) đã công bố BCTC hợp nhất bán niên 2018 đã kiểm toán với kết quả doanh thu của Hòa Bình ghi nhận 8.130 tỷ đồng, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Tuy nhiên, giá vốn bán hàng cùng các loại chi phí như: chi phí bán hàng, chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp… đều tăng mạnh khiến lợi nhuận trước thuế và sau thuế của Hòa Bình chỉ đạt 371 tỷ đồng và 297 tỷ đồng, giảm lần lượt 22,7% và 21,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Với kết quả này, Hòa Bình mới chỉ đạt lần lượt 39,3% kế hoạch doanh thu và 27,8% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2018. Chốt phiên giao dịch ngày 11/9, cổ phiếu HBC tăng 1,15% lên mức 22.000 đồng/CP, tương đương vốn hóa thị trường của Hòa Bình đạt 4.285 tỷ đồng.

Hương Nguyên


Macca
Sunshine
Nội thất Toàn Cầu
Van Phong
SO HUU TRI TUE