Kỷ luật 4 cá nhân liên quan đến Dự án Formosa Hà Tĩnh - các bài viết về Kỷ luật 4 cá nhân liên quan đến Dự án Formosa Hà Tĩnh, tin tức Kỷ luật 4 cá nhân liên quan đến Dự án Formosa Hà Tĩnh

  • Kỷ luật 4 cá nhân liên quan đến Dự án Formosa Hà Tĩnh

    Kỷ luật 4 cá nhân liên quan đến Dự án Formosa Hà Tĩnh

    Tin tức

    (SHTT) - Tại Quyết định 1201/QĐ-TTg, Quyết định 1202/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011- 2015 đối với ông Nguyễn Thái Lai và ông Bùi Cách Tuyến.