SO HUU TRI TUE
Sắp có đề án cứu doanh nghiệp

Sắp có đề án cứu doanh nghiệp

 Giảm lượng hàng tồn kho, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận được vốn ngân hàng, hạn chế tình trạng doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, ngừng hoặc phá sản, là mục tiêu của đề án Bộ Công Thương đang soạn thảo.

Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài