Vinamilk
Từ 10/5, chi trả tiền hỗ trợ lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Từ 10/5, chi trả tiền hỗ trợ lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

(SHTT) - Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, từ ngày 10/5, sẽ giải quyết hỗ trợ cho lao động tự do bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Dự kiến, cơ bản đến ngày 15/5 sẽ chi trả hỗ trợ xong 4 đối tượng gồm người có công, bảo trợ xã hội, người nghèo và cận nghèo.

Macca
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE