Vinamilk

Kinh Bắc bị HOSE nhắc nhở về việc nợ cổ tức

(SHTT) - 11 năm kể từ khi lên sàn Kinh Bắc chưa từng trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông, thậm chí cổ tức năm 2017 được đại hội cổ đông phê duyệt vẫn bị nợ vì doanh nghiệp không cân đối được nguồn tiền.

Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa có văn bản nhắc nhở Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (Mã: KBC) về việc chậm trả cổ tức để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

HOSE cho biết qua rà soát tình hình thực hiện quản trị công ty tại ngày 31/12/2018 của Kinh Bắc, HOSE nhận thấy Công ty chưa thực hiện chi trả cổ tức đã được phê duyệt theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018 họp vào ngày 10/4/2018. Đến thời điểm 10/4/2019, HOSE vẫn chưa nhận được thông báo chi trả cổ tức nói trên.

KBC (1)

Mới đây, Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc đã bị HOSE nhắc nhở về việc nợ cổ tức 

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 132 Luật Doanh nghiệp : “Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp đại hội cổ đông thường niên”. Do đó Kinh Bắc đã chậm trễ  việc chi trả cổ tức so với quy định.

Trong đại hội cổ đông thường niên năm 2018, cổ đông đã thông qua phương án chi trả cổ tức 30% với tỷ lệ tối thiếu 10% cổ tức tiền mặt song vì không cân đối được nguồn tiền mặt nên Kinh Bắc đã không thể thực hiện lời hứa với cổ đông.

Kinh Bắc cho biết, theo kế hoạch dòng tiền để chi trả cổ tức tiền mặt sẽ lấy từ dự án khu đô thị Phúc Ninh song do tình hình thời tiết năm 2018 mưa nhiều, hạ tầng và nhà ở xây dựng bị chậm so với kế hoạch nên Tổng công ty chưa thể bàn giao đất và nhà cho khách hàng nên chưa thu được tiền. Còn dòng tiền từ hoạt động khu công nghiệp thì Công ty mẹ phải sử dụng để thanh toán các khoản nợ đến hạn gần 901 tỷ đồng và tái đầu tư.

Vào đại hội cổ đông thường niên năm 2019 vừa qua, cổ đông đã thông qua phương án trả cổ tức cho năm 2017 là  10% bằng tiền (1.000 đồng/cp) và 20% cổ tức cổ phiếu. Kể từ khi niêm yết vào tháng 12/2007 đến nay là hơn 11 năm nhưng Kinh Bắc chưa từng trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông. Vì vậy, nếu giữ đúng lời hứa thì đây là lần đầu tiên cổ đông của Kinh Bắc được nhận cổ tức.

Đợt 1 cổ tức tiền mặt sẽ được thanh toán vào quý II/2019 với tỷ lệ 5% và 5% còn lại được trả nốt vào quý III.

Hoàng Kiều