Vinamilk
Sự khác nhau giữa quyền tác giả và bản quyền trong sở hữu trí tuệ

Sự khác nhau giữa quyền tác giả và bản quyền trong sở hữu trí tuệ

Câu hỏi: Hiện tại tôi thấy mọi người vẫn sử dụng lẫn lộn 2 thuật ngữ là quyền tác giả và bản quyền mà không phân biệt được. Vậy cho tôi hỏi sự khác nhau giữa quyền tác giả và bản quyền là gì, ở Việt Nam và nước ngoài có quy định khác nhau không?

Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài
SO HUU TRI TUE