Vinamilk
Kỹ sư Hà Trọng Dũng: Cảm hứng của sáng chế là từ chính bản thân mình

Kỹ sư Hà Trọng Dũng: Cảm hứng của sáng chế là từ chính bản thân mình

(SHTT) - Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy xưa nay hiểm, ông kỹ sư không chuyên Hà Trọng Dũng vẫn mang trong tâm niềm nhiệt huyết cháy bỏng với nghiệp sáng chế để tạo ra các sản phẩm sức khỏe có thể ứng dụng rộng rãi trong cộng đồng.

Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài
SO HUU TRI TUE