Vinamilk
Ủy quyền xử lý vi phạm quyền sở hữu công nghiệp

Ủy quyền xử lý vi phạm quyền sở hữu công nghiệp

Câu hỏi: Gần đây chúng tôi phát hiện một doanh nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa làm giả nhãn hiệu hàng hóa của chúng tôi, dẫn đến doanh thu trong quý 1 sụt giảm mạnh. Vậy tôi muốn hỏi quy định ủy quyền xử lý vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp như thế nào?

Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài
SO HUU TRI TUE