Vinamilk
Thủ tục gia hạn Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Thủ tục gia hạn Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Câu hỏi: Tôi đã đăng kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm của mình nhưng bằng độc quyền đã gần hết hiệu lực. Vậy tôi xin hỏi thủ tục gia hạn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp như thế nào?

Vinamilk
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE