Kiên quyết dẹp nạn - các bài viết về Kiên quyết dẹp nạn, tin tức Kiên quyết dẹp nạn

  • Kiên quyết dẹp nạn 'tôm bẩn'

    Kiên quyết dẹp nạn "tôm bẩn"

    Chống hàng giả - Bảo vệ người tiêu dùng

    (SHTT) - Việt Nam đã xác định rõ mục tiêu là đưa ngành tôm tiến lên thành ngành công nghiệp sản xuất lớn, hiệu quả, có khả năng cạnh tranh cao và phát triển bền vững; mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp, nền kinh tế. Việt Nam phấn đấu trở thành công xưởng sản xuất tôm của thế giới.