Vinamilk

Khuyến học Việt Nam: Người lớn học tập suốt đời

(SHTT) - Chương trình khuyến học Việt Nam với chủ đề Người lớn học tập suốt đời có những nội dung chính sau: Hội thảo trường đại học với việc xây dựng tài nguyên giáo dục mở, Hội khuyến học Yên Bái: Ngày hội mổ heo đất tiết kiệm khuyến học, Hội khuyến học Phú Thọ trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.