Vinamilk

Khuyến học Việt Nam: Người lớn học tập suốt đời

(SHTT) - Chương trình khuyến học Việt Nam với chủ đề Người lớn học tập suốt đời có những nội dung chính sau: Hội thảo trường đại học với việc xây dựng tài nguyên giáo dục mở, Hội khuyến học Yên Bái: Ngày hội mổ heo đất tiết kiệm khuyến học, Hội khuyến học Phú Thọ trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

 


Macca
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE