Vinamilk

Khởi nghiệp sáng tạo Hướng đến TECHFEST Việt Nam 2019

(SHTT) - Hội thảo Kết nối đầu tư hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Hướng đến TECHFEST Việt Nam 2019 là hoạt động lớn, có ý nghĩa rất quan trọng nhằm thúc đẩy Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Nhằm hướng đến Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia - TECHFEST VIETNAM năm 2019, Được sự đồng ý của Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia (NSSC) phối hợp với Công ty Cổ phần Smart Technology Intelligent (STI) và Tạp chí Thanh niên (thanhnienviet.vn) đã  tổ chức “Chương trình Hội thảo Kết nối đầu tư hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Hướng đến TECHFEST Việt Nam 2019.

qqq

Lễ ký kết hợp tác giữa Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia với các đối tác 

Chương trình Hội thảo Kết nối đầu tư hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Hướng đến TECHFEST Việt Nam 2019 gồm: Đại diện lãnh đạo Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và công nghệ); Ủy ban Thanh Thiếu niên và nhi đồng Quốc hộị; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hội Sinh viên Việt Nam; Các doanh nghiệp, nhà đầu tư, Quỹ đầu tư quan tâm đến khởi nghiệp; Cộng đồng khởi nghiệp, Các làng startup Techfest...Các trường đại học trên địa bàn Hà Nội; Các Hội; Hiệp hội, Viện nghiên cứu có liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo; Các cá nhân quan tâm đến Hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam và các xu thế mới trong thời kỳ CMCN 4.0. Các cơ quan báo chí, truyền hình của Trung ương và Hà Nội.

qq

Ông Lê Toàn Thắng, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia

Tại Hội thảo Ông Lê Toàn Thắng - Phụ trách Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia (NSSC) chia sẻ: Hội thảo Kết nối đầu tư hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Hướng đến TECHFEST Việt Nam 2019 là hoạt động lớn, có ý nghĩa rất quan trọng nhằm thúc đẩy Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến 2025”; Quyết định số 1665/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”..tại Hội thảo này sẽ đưa ra sứ mệnh và định hướng của NSSC đối với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia. Đặc biệt là kết nối đầu tư cho Khởi nghiệp sáng tạo từ các nhà đầu tư trong nước và quốc tế đồng thời Phát động cuộc thi “Khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng trong hệ sinh thái 4.0”.

Tại Hội thảo, Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia đã ký kết hợp tác với các đơn vị Tạp chí Thanh niên, Công ty Terato Ecosystem Việt Nam, Quỹ đầu tư VistarUp Fund, Học viện ngoại ngữ I – Enghlicsh, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển khởi nghiệp Quốc gia.

Thanh Mai


Macca
Sunshine
Nội thất Toàn Cầu
Van Phong
SO HUU TRI TUE