Vinamilk

Khối kiến thức về SHTT cần thiết dành cho các doanh nghiệp

(SHTT) - Việc đào tạo nhân lực sở hữu trí tuệ (SHTT) chất lượng cao là việc làm cần thiết. Đặc biệt, với doanh nghiệp, các khối kiến thức về SHTT luôn là chìa khóa để giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Tại hội thảo "Nhu cầu xã hội về đào tạo chuyên ngành quản lý SHTT bậc thạc sĩ và đề xuất những mô hình tham khảo", TS Đoàn Văn Khoa, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ tin học và Trắc địa bản đồ Bình Minh đã có cái nhìn sâu sắc về tầm quan trọng của việc đào tạo nhân lực SHTT chất lượng cao. Cùng với đó, ông đã chỉ ra khối kiến thức về SHTT cần thiết cho các doanh nghiệp.

Khối kiến thức về quyền tác giả, quyền liên quan

Hầu như tất cả các doanh nghiệp đều liên quan đến nhãn hiệu, có doanh nghiệp là chủ sở hữu đến vài trăm nhãn hiệu nhưng trong thực tế nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn “biến” nhãn hiệu của người khác thành “tác phẩm mỹ thuật ứng dụng” của mình và sử dụng “tác phẩm mỹ thuật ứng dụng” này như nhãn hiệu. Đã có nhiều vụ tranh chấp giữa các doanh nghiệp Việt Nam, giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài về các đối tượng có liên quan đến nhãn hiệu và quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, có doanh nghiệp không thể phân biệt được sự khác nhau giữa nhãn hiệu với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, giữa kiểu dáng công nghiệp với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng...

Như vậy có thể thấy khối kiến thức về quyền tác giả, quyền liên quan có vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp.

khoi kien thuc ve shtt

 

Trong khối kiến thức này còn có quyền của người biểu diễn, quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình,  quyền của tổ chức phát sóng và tổ chức phát tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

Đặc biệt, trong khối kiến thức quyền tác giả, quyền liên quan còn rất cần mảng quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan. Thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp kinh doanh khách sạn và cơ quan truyền thông vẫn không thể hiểu căn cứ quản lý nào để Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đề xuất việc thu phí sử dụng tác phẩm âm nhạc.

Khối kiến thức về quyền sở hữu công nghiệp

TS Đoàn Văn Khoa cũng khẳng định khối kiến thức về quyền sở hữu công nghiệp là cần thiết đối với các doanh nghiệp trong hoạt động gần như thường nhật của mình. Cụ thể, đó là kiến thức về sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh, chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp và thương mại hóa quyền sở hữu công nghiệp, quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.

Khối kiến thức thực thi quyền SHTT

Hiện tại, Việt Nam đang tiến sâu vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, trong thực tế việc tranh chấp quyền SHTT diễn ra không chỉ giữa các doanh nghiệp Việt Nam, mà còn diễn ra ngay cả giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài. Thậm chí doanh nghiệp Việt vô tình xâm phạm quyền SHTT tại thị trường nước ngoài, nhiều doanh nghiệp Việt Nam không thể thắng kiện khi bị doanh nghiệp nước ngoài chiếm đoạt tài sản trí tuệ của mình. Do đó, khối kiến thức thực thi quyền SHTT mà doanh nghiệp cần là:

Thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm: hành vi xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan,  hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, hành vi xâm phạm quyền đối với giống cây trồng.

Các biện pháp bảo về quyền về sở hữu trí tuệ, bao gồm: biện pháp tự bảo vệ, biện pháp dân sự, biện pháp hình sự, biện pháp tạm dừng làm thủ tuch hải quan trong hoạt động xuất, nhập khẩu.

Hương Mi


Macca
Sunshine
Nội thất Toàn Cầu
Van Phong
SO HUU TRI TUE