Sea Bank

Khởi động cuộc thi 'Sáng kiến thanh niên chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19'

(SHTT) - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội, nhằm phát huy vai trò tiên phong, trí tuệ của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Đoàn khối tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến thanh niên chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19".

Theo đó, các đối tượng tham gia cuộc thi “Sáng kiến thanh niên chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19" là đoàn viên, thanh niên, sinh viên đang tham gia sinh hoạt tại các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Nội dung sáng kiến lựa chọn trong số các chủ đề sau: Các ý tưởng, sản phẩm truyền thông mới như: tạo ra các “hot trend” trên mạng xã hội, MV, Vlog, Infographic… thu hút đoàn viên, thanh niên và xã hội quan tâm đóng góp vào công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước, tổ chức Đoàn về phòng chống dịch Covid-19; Các sản phẩm ứng dụng công nghệ mới có tính ứng dụng thực tiễn đóng góp hiệu quả cho công tác phòng chống dịch; Các sáng kiến góp phần đảm bảo nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan đơn vị trong thời điểm hiện nay; Các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác thanh niên tình nguyện và đồng hành cùng thanh niên phòng, chống dịch bệnh; Các ý tưởng, đề xuất phát huy vai trò của tổ chức Đoàn tham gia vào công tác ổn định tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị; nhiệm vụ nghiên cứu, học tập của học viên, sinh viên… sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

cuoc thi

 

Các tác phẩm dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo, có tính ứng dụng và triển khai thực tế; Sáng kiến không vi phạm các quy định của pháp luật, không trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam, không liên quan đến các vấn đề chính trị, tôn giáo; Tác phẩm phải là các ý tưởng, sáng kiến, mô hình chưa đạt giải thưởng tại bất kỳ Cuộc thi nào; Sáng kiến không được sử dụng hình ảnh nhãn hiệu cũng như các nội dung, hình ảnh mang tính thương mại;

Các tác giả, nhóm tác giả chịu mọi trách nhiệm pháp lý về tính chính xác, trung thực về bản quyền cũng như những thông tin đăng ký gửi tới Ban Tổ chức. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm xử lý tranh chấp về quyền tác giả hoặc những quyền lợi liên quan hay phát sinh đối với các sáng kiến. Ban Tổ chức sẽ thu hồi lại giải thưởng trong trường hợp phát hiện tác giả (nhóm tác giả) vi phạm quyền tác giả.

Yêu cầu của cuộc thi cũng không hạn chế số lượng sáng kiến đề xuất đối với một hoặc một nhóm tác giả.

Các tác giả và nhóm tác giải gửi bài dự thi là bản thuyết minh sáng kiến (có mẫu gửi kèm) hoặc clip trình bày sáng kiến về Đoàn khối các cơ quan Trung ương từ ngày 3/4 đến hết ngày 30/4. Trong trường hợp cần thiết kéo dài cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ có thông báo trên Website Đoàn khối và gửi văn bản tới các cơ sở đoàn trực thuộc.

Thanh Tú