SO HUU TRI TUE
Mẹo thao tác nhanh trên Mountain Lion

Mẹo thao tác nhanh trên Mountain Lion

Những hướng dẫn sau sẽ giúp bạn thao tác nhanh hơn khi muốn mã hóa và bảo vệ thư mục với mật khẩu, hay xóa nội dung tán gẫu từ Messages, xem nhanh ảnh chụp từ iPhone trên Mac.

Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài
SO HUU TRI TUE