SO HUU TRI TUE
Phát hiện ưu thế của xét nghiệm ADN từ nước bọt

Phát hiện ưu thế của xét nghiệm ADN từ nước bọt

Các nhà nghiên cứu của trường Đại học Tây Australia mới đây thông báo họ đã tìm ra ưu thế vượt trội của phương pháp xét nghiệm ADN từ mẫu nước bọt so với xét nghiệm ADN từ mẫu máu.

Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài