SO HUU TRI TUE
Bài học vay vốn cho các dự án khởi nghiệp

Bài học vay vốn cho các dự án khởi nghiệp

Để kêu gọi vốn thành công thì các nhà sáng lập khởi nghiệp cần thể hiện sự tâm huyết của mình khi đàm phán. Không chỉ đàm phán với tư cách ngang hàng với các nhà đầu tư mà các nhà sáng lập khởi nghiệp cần có luật sư hỗ trợ khi nhận vốn.

Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài
SO HUU TRI TUE