Vinamilk
Những yếu tố quyết định sự thành công của khởi nghiệp kinh doanh

Những yếu tố quyết định sự thành công của khởi nghiệp kinh doanh

Động cơ, cách thức tiếp cận thực hiện dự án và hệ sinh thái khởi nghiệp chính là những yếu tố quyết định tới sự thành công của khởi nghiệp kinh doanh. Vì vậy những nhà khởi nghiệp trẻ cần chú ý và quan tâm đến những yếu tố trên để chuẩn bị tốt cho các dự án khởi nghiệp.

Vinamilk
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE