Vinamilk
Vàng tây, vàng ta và vàng trắng khác nhau như thế nào?

Vàng tây, vàng ta và vàng trắng khác nhau như thế nào?

Mặc dù sử dụng đến rất nhiều trong cuộc sống hằng ngày, thậm chí còn phân biệt được chúng nhờ giá trị quy đổi thành tiền trên thị trường nhưng rất nhiều người không hiểu chúng khác nhau ở điểm nào.

Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài
SO HUU TRI TUE