Kẻ cướp 1 - các bài viết về Kẻ cướp 1, tin tức Kẻ cướp 1