Vinamilk

Huyện Phú Bình - tỉnh Thái Nguyên: Đoàn kết vững bước trên tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

(SHTT) - Kết thúc năm 2018, với quyết tâm cao cùng những nỗ lực hiệu quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, huyện Phú Bình đã đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninhđể đón chào năm mới 2019.

thai nguyen

 Như một lời hẹn ước, dịp mùng 4 Tết âm lịch hàng năm, lễ hội đình, đền, chùa Cầu Muối (xã Tân Thành huyện Phú Bình) được tổ chức thu hút hàng vạn du khách thập phương về trảy hội với tâm thức “đầu năm mua muối”.

Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá, lựa chọn 10 kết quả nổi bật trong năm 2018 trên các lĩnh vực, cụ thể như sau:

1.    Hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 12 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, một số chỉ tiêu tăng cao với kế hoạch và năm 2017. Quy mô, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững hơn; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động rõ nét; đời sống của nhân dân tiếp tục được nâng lên; thu nhập bình quân đầu người trên 50 triệu đồng/người, hoàn thành trước 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVI.

2.   Thu ngân sách tiếp tục hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch, trong cả năm đạt 129 tỷ đồng, vượt 48% so với kế hoạch. Với kết quả này đã khẳng định hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng trên địa bàn có bước phát triển tốt, đồng thời là điều kiện quan trọng để huyện có nguồn lực đầu tư phát triển và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

3.   Hoạt động sản xuất công nghiệp, bao gồm công nghiệp khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực địa phương tiếp tục tăng trưởng, hoạt động có hiệu quả. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt gần 16 nghìn tỷ đồng, bằng 100,9% KH, tăng 3% so với năm 2017.

4.   Năm 2018 có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Tân Khánh, Đào Xá, Dương Thành, Kha Sơn), vượt 02 xã so với kế hoạch đầu năm, cũng là năm có số xã đạt chuẩn NTM nhiều nhất từ trước đến nay, nâng số xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn huyện lên 14/19 xã.

5.   Sản xuất nông, lâm nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển, có nhiều kết quả tích cực; tổng sản lượng lương thực đạt gần 79 nghìn tấn, bằng 103,9% kế hoạch, tăng 2,2% so với năm 2017. Thực hiện thí điểm dồn điền đổi thửa tại 3 đơn vị Tân Đức, Xuân Phương, Úc Kỳ với diện tích đạt 158,29 ha; được Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.

6.   Trong năm đã có nhiều công trình quan trọng đưa vào sử dụng; nhiều công trình lớn, cấp bách được đầu tư xây dựng, tiêu biểu như Dự án đường Vành đai V (đoạn tuyến đi trùng Đại lộ Đông Tây khu Tổ hợp Yên Bình và cầu vượt sông Cầu), có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng; đường tỉnh lộ ĐT.261; kè sông Cầu, xã Úc Kỳ; các tuyến đường liên xã Cầu Mây - Tân Kim, Bàn Đạt - Tân Khánh, Tân Hòa - Tân Thành, cầu Cô Dạ; trụ sở xã Nhã Lộng, Đào Xá; 8 công trình nhà lớp cao tầng được xây dựng mới.

thai nguyen 2

 

7.   Lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo có nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 6,75%, giảm 2,19% so với năm 2017, vượt kế hoạch đề ra. Lễ hội truyền thống Đình Phương Độ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Trong năm có thêm 6 trường được công nhận chuẩn quốc gia, nâng số trường đạt chuẩn của toàn huyện lên 59/64 trường.

8.   Công tác quốc phòng - an ninh được củng cố và giữ vững, không có bức xúc, đơn thư vượt cấp. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân; Ban Chỉ huy Quân sự huyện được Quân khu khen thưởng là đơn vị quyết thắng.

9.   Hoàn thành 100% chỉ tiêu về về phát triển đảng viên mới với tổng số 238 đảng viên.

10. Tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đoàn kết, thống nhất cao. Tập trung triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết của Trung ương khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; bước đầu triển khai thực hiện việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 18- NQ/TW của Trung ương và Đề án 09- ĐA/TU của Tỉnh ủy.

Năm 2019: Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ

Sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện đặt ra đòi hỏi đáp ứng về cơ sở hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế như một quy luật tất yếu.

Để tiếp tục phát triển kết cấu hạ tầng trong thời gian tới, bên cạnh nguồn vốn ngân sách Nhà nước, huyện Phú Bình sẽ tăng cường huy động các nguồn lực ngoài ngân sách cho phát triển kết cấu hạ tầng. Trong đó, chú trọng phương thức đầu tư hợp tác công tư (PPP) như BT, BOT. Vừa qua, huyện Phú Bình đã đề xuất và được UBND tỉnh Thái Nguyên đồng ý chủ trương xây dựng cầu treo Thượng Đình - Đào Xá theo hình thức BOT, việc triển khai xây dựng được thực hiện trong năm 2019.

thai nguyen 3

 

Cũng trong năm 2019, huyện tiếp tục phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm như: Đường Vành đai V; dự án mở rộng tuyến đường ĐT 266 Điềm Thụy - Sông Công; Dự án Bến xe khách Phú Bình. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án phát triển đô thị thị trấn Hương Sơn và xã Điềm Thụy, trong đó chú trọng các dự án khu dân cư, khu đô thị và các dự án hạ tầng, chỉnh trang đô thị.

Tiếp tục làm tốt việc hỗ trợ xi măng xây dựng giao thông nông thôn; phấn đấu đến năm 2020, tất cả các xã trên địa bàn huyện đều về đích nông thôn mới. Huy động các nguồn lực cho phát triển y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch.

thai nguyen 4

 

Trong phát triển kết cấu hạ tầng cũng như phát triển kinh tế - xã hội, huyện Phú Bình kêu gọi các nguồn lực đầu tư và cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp phát triển.

Phạm Tài