Vinamilk

Hưng Yên: Lùm xùm tại Trường Đại học Chu Văn An bao giờ mới chấm dứt?

(SHTT) - Những vấn đề khúc mắc trong nội bộ Hội đồng quản trị (HĐQT) của Trường Đại học Chu Văn An đã diễn ra từ lâu nay. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm khiến uy tín của trường đại học này bị giảm sút nghiêm trọng.

Trong đơn thư gửi đến Sở hữu trí tuệ, các thành viên HĐQT trường Đại học Chu Văn An cho biết, ngày 27/12/2012, UBND Tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định về việc công nhận Hội đồng quản trị trường đại học Chu Văn An nhiệm kỳ II (2012 - 2017). Trong đó, ông Dương Phan Cường giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Trong suốt nhiệm kỳ khoá II với tư cách là chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Dương Phan Cường đã có rất nhiều sai phạm. Sau đó đoàn kiểm tra liên ngành (theo Quyết định số 1361/ QĐ – UBND ngày 17/5/2017 của UBND Tỉnh Hưng Yên) cũng đã kết luận kiến nghị giải quyết hàng loạt các sai phạm như: Không tổ chức họp HĐQT định kỳ và bất thường để triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, trái với quy định tại Khoản 2, Điều 15 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Chu Văn An, không ký trình Bộ trưởng Bộ GĐ & ĐT ra quyết định công nhận Hiệu trường theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 15 của Quy chế dẫn đến việc nhà trường không có hiệu trưởng kể từ đầu nhiệm kỳ tới nay. Thay vào đó, ông Cường đã tự ý thực hiện các quyền hạn của HĐQT kiêm Hiệu trưởng của nhà trường.

chu van an

 

chu van an 2

 

chu van an 1

 

Ông Dương Phan Cường cũng không công khai, minh bạch về tài chính theo Quy định tại Khoản 4, Điều 20 Luật Giáo dục và Điểm c, Khoản 1, Điều lệ Trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/ QĐ – TTg ngày 10/12/2014.

Để đảm bảo quyền lợi của mình và mong muốn một môi trường giáo dục lành mạnh, các thành viên HĐQT đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu ông Dương Phan Cường thực hiện trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT nhưng ông Cường không hợp tác dẫn đến không thể tổ chức được bất kỳ cuộc họp nào hợp lệ cũng như các thành viên HĐQT đến nay không nắm được tình hình hoạt động của nhà trường. Trong khi các cổ đông hiện nắm giữ 73% cổ phần nhưng không hề nhận được báo cáo, chi trả bất kỳ quyền lợi nào theo quy định của Quy chế.

Trước thực trạng trên, các thành viên HĐQT đã nhiều lần gửi đơn thư kêu cứu tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết vụ việc như Văn phòng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND Tỉnh Hưng Yên...

Vào ngày 18/9/2018, trong công văn số 4271/ BGDĐT – TCCB, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có phản hồi về việc công nhận hoặc không công nhận HĐQT, Chủ tịch và các thành viên HĐQT Trường Đại học Chu Văn An là thuộc thẩm quyền của UBND Tỉnh Hưng Yên. Với trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với UBND Tỉnh Hưng yên để xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Trong khi đó, các thành viên HĐQT Trường Đại học Chu Văn An cho biết, sau nhiều nỗ lực yêu cầu Chủ tịch HĐQT khắc phục các sai phạm và giải quyết các vấn đề tồn tại của nhà trường không có kết quả, các thành viên HĐQT đã nhiều lần gửi đơn thư đề nghị UBND Tỉnh Hưng Yên – trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của quản lý nhà nước về giáo dục theo phân cấp của Chính phủ đưa ra hướng chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết vụ việc.

Tuy nhiên, các thành viên HĐQT Trường Đại học Chu Văn An cho rằng các chỉ đạo của UBND Tỉnh Hưng Yên là chưa nhất quán dẫn đến chưa thể giải quyết được dứt điểm các vấn đề khiến vụ việc tiếp tục kéo dài gây bức xúc và thiệt hại về tài chính của các thành viên HĐQT.

Trong đơn thư gửi Sở hữu trí tuệ, các thành viên HĐQT Trường Đại học Chu Văn An cũng cho biết, tại văn bản số 2607/ UBND – NC ngày 25/9/2017 của UBND Tỉnh Hưng Yên có ý kiến nhất trí với kết luận, kiến nghị của Đoàn kiểm tra Liên ngành tại báo cáo số 02/BC – ĐKTLN ngày 30/8/2017 và chỉ đạo tại các Điểm a,b,c,d Mục 2: Yêu cầu Chủ tịch HĐQT và các thành viên Hội đồng quản trị khoá II, nhiệm kỳ 2012 – 2017 Trường Đại học Chu Văn An thực hiện việc kiểm điểm Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT khoá II; Rà soát, sửa đổi Quy chế hoạt động của nhà trường theo quy định của pháp luật; Yêu cầu Chủ tịch HĐQT khoá II thông qua báo cáo tài chính hàng năm của trường và các quy định của liên quan đến tài chính trong quy chế tổ chức.

Đặc biệt, trong văn bản số số 2607/ UBND – NC, Điểm e, Mục 2 còn có hướng dẫn rất cụ thể: “Trường hợp Chủ tịch HĐQT khoá II không tổ chức họp bầu HĐQT khoá mới, các cổng đông thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Trường đại học ban hành theo quyết định 70/2014/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính Phủ”.

Căn cứ theo hướng dẫn tại “Điểm e” có thể thấy UBND Tỉnh Hưng Yên đã mở ra hướng giải quyết cho các thành viên HĐQT khi Chủ tịch HĐQT khoá II không tổ chức họp bầu HĐQT khoá mới thì các cổ đông có thể thực hiện quyền và nhiệm vụ quy định tại Điều 20, Điều lệ, nghĩa là thực hiện các quyền của Đại hội đồng cổ đông bao gồm việc bầu, thay đổi thành viên HĐQT; Thông qua báo cáo tài chính hàng năm của trường, những quy định của liên quan đến tài chính trong quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

Tuy nhiên, cũng trong văn bản này, trong Mục 3, UBND Tỉnh Hưng Yên lại chỉ đạo: “Yêu cầu HĐQT, các thành viên HĐQT khoá II Trường Đại học Chu Văn An thực hiện xong các nội dung tại Điểm a, b, c nêu trên trước khi thành lập HĐQT khoá III”.

Áp dụng hướng dẫn trên của UBND Tỉnh Hưng Yên, các thành viên HĐQT của Trường Đại học Chu Văn An đã tiến hành tổ chức họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định tại Điều 20 của Quy chế để thành lập ra HĐQT khoá III và bầu người nắm quyền Chủ tịch HĐQT vì nhiệm kỳ II (2012 – 2017) do ông Dương Phan Cường được bầu làm Chủ tịch HĐQT cũng kết thúc, đồng thời thời gửi đề xuất với UBND Tỉnh về việc: Đề nghị công nhận HĐQT, thành viên HĐQT và quyền Chủ tịch HĐQT khoá III (2017 - 2022) Trường Đại học Chu Văn An.

Tuy nhiên, UBND Tỉnh Hưng Yên đã từ chối công nhận HĐQT, thành viên HĐQT, quyền Chủ tịch HĐQT khoá III với lý do: “Chủ tịch HĐQT và 04/05 thành viên HĐQT Trường Đại học Chu Văn An vẫn chưa ban hành quyết nghị về việc sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng, ban hành mới Quy chế tổ chức và hoạt động cùng các quy định nội bộ khác của nhà trường theo đúg quy định tại Điều lệ Trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ – TTg để có căn cứ tổ chức thực hiện quy trình thành lập HĐQT nhiệm kỳ tiếp theo”.

Trước thông tin từ phía UBND Tỉnh Hưng Yên, các thành viên HĐQT Trường Đại học Chu Văn An cho biết, ông Dương Phan Cường từ trước đó đã không hợp tác dẫn đến không thể tổ chức được bất kỳ cuộc họp nào hợp lệ. Và đây cũng là lý do cực chẳng đã khiến các thành viên HĐQT của Trường Đại học Chu Văn An phải làm đơn kêu cứu đến các cơ quan có thẩm quyền, trong đó có UBND Tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, với văn bản trả lời mới nhất của UBND Tỉnh Hưng Yên số 2296/ UBND – NC, như vậy cũng đồng nghĩa với việc UBND Tỉnh đang “làm khó” các thành viên HĐQT vì không thể thực hiện được các Điểm a,b,c,d Mục 2 (!?)

Trước những phản ánh của các thành viên HĐQT Trường Đại học Chu Văn An, PV đã nhiều lần liên hệ để làm việc với phía UBND Tỉnh Hưng Yên. Vừa qua, UBND Tỉnh Hưng Yên đã chính thức đưa ra văn bản số 3197/ UBND – NC yêu cầu Thanh tra tỉnh phối hợp, chủ trì với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND Tỉnh thành lập Đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra hành chính với Trường Đại học Chu Văn An từ năm 2012 đến nay và báo cáo UBND Tỉnh trước ngày 20/11/2018.

Sở hữu trí tuệ sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Nhóm PV