SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 30/09/2023

SO HUU TRI TUE

Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Mẫu xe mới được Honda đăng ký bản quyền tại Việt Nam đang nhận được sự quan tâm lớn và nó được dự đoán là mẫu xe Honda Gyro Canopy e:. Đây là mẫu xe điện dành cho đô thị với thiết kế một chỗ ngồi.