SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 24/05/2024
  • Click để copy

Hội thảo 'Xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật'

13:00, 19/12/2019
(SHTT) - Ngày 19/12, Hội thảo khoa học "Xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật" đã được tổ chức tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia và các nhà báo.

Trước thực tế hiện nay, nhiều thành phần thù địch có xu hướng sử dụng các nền tảng internet, như một công cụ mới nhằm tuyên truyền và gieo rắc các tư tưởng sai trái về Đảng, Nhà nước tới với cộng đồng và thực hiện việc triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học nghệ thuật ngày càng được chú trọng đẩy mạnh trên ở cả phương diện chủ trương, đường lối và khâu triển khai vào thực tiễn nước ta hiện nay Hội thảo khoa học "Xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật" đã được diễn ra để tìm ra các biện pháp xử lý cấp bách và có hiệu quả cho thực tiễn.

80085035_459551628276840_778406141716594688_n

 Toàn cảnh hội thảo khoa học khoa học "Xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật" diễn ra tại Học viện Báo chí và Tuyên truyềnsasnngs 19/12/2019. 

Đề tài khoa học cấp Bộ “Xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật” do PGS-TS. Đỗ Thị Thu Hằng làm Chủ nhiệm, Học viện Báo chí và Tuyên truyền là cơ quan chủ trì. Hội thảo khoa học "Xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật" được tổ chức nhằm tạo ra cơ hội để các các nhà khoa học, chuyên gia thảo luận về những vấn đề lý luận, thực trạng và hệ thống giải pháp, khuyến nghị xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực lý luận, tư tưởng và văn học, nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Trong phần khai mạc hội thảo, PGS-TS. Lưu Văn An, Phó Giám đốc Phụ trách Học viện Báo chí và Tuyên truyền khẳng định: “Đấu tranh, xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học nghệ thuật là mặt trận khá phức tạp, nhạy cảm, đòi hỏi bản lĩnh, phẩm chất chính trị vững vàng để đấu tranh trên cơ sở khoa học, lý luận, giá trị tư tưởng Chủ nghĩa Mác Lênin, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước”.

79389360_2358023414447219_2373458722304294912_n (1)

PGS. TS Đỗ Thị Thu Hằng, Viện trưởng Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu tại phần đề dẫn Hội thảo.

Tại phần đề dẫn Hội thảo, PGS-TS. Đỗ Thị Thu Hằng, Viện trưởng Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết: Hội thảo khoa học "Xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật" là hoạt động nằm trong chương trình thực hiện đề tài cấp Bộ về “Xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học nghệ thuật” của Viện Báo chí. 

Qua hội thảo, nhằm góp phần làm rõ lý thuyết và tình hình thực tiễn vấn đề nghiên cứu, thực trạng, vấn đề đặt ra và đề xuất giải pháp xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực lý luận, tư tưởng và văn học, nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

20191219_085013

Các đại biểu tham gia hội thảo cùng chụp ảnh lưu niệm trước phiên làm việc 

Hội thảo có phần tham luận và phản bác từ PGS-TS. Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồi đồng Lý luận, phê bình văn học, Nghệ thuật Trung ương; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; GS-TS. Đinh Xuân Dũng – nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương; PGS-TS. Nguyễn Ngọc Hà – Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS-TS. Lưu Văn An – Phó Giám đốc phụ trách Học viện Báo chí và Tuyên truyền; PGS-TS. Mai Đức Ngọc – Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; PGS-TS. Đỗ Thị Thu Hằng – Viện trưởng Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trong Học viện, các nhà khoa học, chuyên gia báo chí… . 

Trong 2 phiên làm việc của sự kiện, hội thảo tập trung vào 4 mục tiêu: Hệ thống hóa, xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực lý luận, tư tưởng và văn học, nghệ thuật trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin Việt Nam hiện nay; Nhận diện, phân tích thực trạng chủ thể, nội dung, phương thức và hình thức xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực lý luận, tư tưởng và văn học, nghệ thuật trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin Việt Nam hiện nay; Chỉ rõ những vấn đề đặt ra, đề xuất hệ thống giải pháp xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực lý luận, tư tưởng và văn học, nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay là nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghiên cứu đề xuất quy trình và khuyến nghị khoa học để xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực lý luận, tư tưởng và văn học, nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay là nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

79485493_1799454136865913_2010950932627456_n

PGS-TS. Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận và phê bình văn học, nghệ thuật, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu tham luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” phản bác các quan điểm sai trái thù địch. 

Tại phiên làm việc đầu tiên, trong tham luận về chủ đề Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” phản bác các quan điểm sai trái thù địch, PGS-TS. Nguyễn Thế Kỷ nhận định: “Cùng với những nỗ lực và thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới đất nước, công tác lãnh đạo đảm bảo an ninh quốc gia trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa cũng đạt được những kết quản quan trọng. Trong thời gian tới, cần tăng cường tính chiến đấu của mảng lý luận phê bình văn học, nghệ thuật, nhất là các cơ quan chỉ đạo quản lý và các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật chủ lực; Coi trọng việc đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm với thông tin, quan điểm sai trái, phản động ở lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, báo chí, xuất bản mà các thế lực thù địch, cơ hội phát tán trên mạng internet và các phương tiện, loại hình truyền thông hiện đại”.

80786279_812815749182047_6375571779145957376_n

ThS. Nguyễn Hồng Hải - Trưởng phòng Biên tập Báo Quân đội Nhân dân phát biểu tham luận tại Hội thảo 'Xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật' 

Cũng trong phiên 1 của Hội thảo, ThS. Nguyễn Hồng Hải - Trưởng phòng Biên tập Báo Quân đội Nhân dân phát biểu tham luận về nội dung, phương thức lãnh đạo, đấu tranh tư tưởng, xử lý thông tin xuyên tạc trọng lĩnh vực tư tưởng, lý luận của cấp ủy, tổ chức Đáng các cấp hiện nay. Đại tá Nguyễn Văn Hải - Trưởng phòng biên tập Báo Quân đội Nhân dân phát biểu tham luận về Mục đích nội dung, hình thức phương tiện phát tán, truyền tải những thông tin sai lệch trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Và ThS. Nguyễn Thành Lợi - Phó trưởng phòng - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an tham luận Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với hoạt động tuyên truyền thông tin sai lệc, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng. 

Tới phiên làm việc số 2, Hội thảo được triển khai với sự tham gia của các bài tham luận về những vấn đề và giải pháp nhằm đẩy lùi thông tin sai lệc, xuyên tạc trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học nghệ thuật bởi các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí truyền thông như: TS. Đậu Ngọc Đản – Đài Truyền hình Việt Nam với bài Nhà báo với xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên mạng xã hội; PGS-TS. Trương Thị Kiên – Phó Viện trưởng Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham luận về Thông tin sai lệch, xuyên tạc trên mạng xã hội và mội số giải pháp phòng chống; ThS. Dương Quốc Bình – Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham luận về Nhận diện và ngăn chặn các bức ảnh giả mạo; Ngô Thị Hồng Hạnh – Hội Tin học Việt Nam tham luận về nhận diện một số thủ đoạn sử dụng công nghệ nhằm phát tán thông tin thù địch trọng lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và tham luận của đồng chí Lê Hải – Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng ban Tạp chí Cộng sản điện tử về Xây dựng hệ bài chuyên luận đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên tạp chí điện tử - nghiên cứu trường hợp Tạp chí Cộng sản điện tử.

Nguyễn Huế

Tin khác

Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc; gia súc, gia cầm, đặc biệt là những nguồn hàng không có hoá đơn, chứng từ từ biên giới vận chuyển vào nội địa là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ ngộ độc thực phẩm, gây hại cho sức khoẻ con người nếu không may sử dụng phải.
Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - UBND TP Hà Nội vừa ra công văn hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy xảy ra tại số 1 ngách 43/98/31 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, làm 14 người tử vong.
Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Tại phiên thảo luận về một mố nội dung liên quan đến lĩnh vực Thông tin và truyền thông nằm trong khuôn khổ chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội chiều 23/5/2024, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã nêu 6 giải pháp phòng chống lừa đảo trực tuyến.
Tin tức 8 giờ trước
(SHTT) - Chiều ngày 23/5 vừa qua, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Công Thương Lào do Thứ trưởng Bountheung Douangsavanh làm Trưởng đoàn.
Tin tức 8 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 52/CĐ-TTg ngày 24/5/2024 chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân tại số 1 ngõ 43/98/31 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Liên kết hữu ích