Sea Bank

Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 - Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 1/2, đoàn công tác của Ban Bí thư do Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm trưởng đoàn dự Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 của Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ.

 Tại đây, trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Văn Trạc đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm điểm công tác lãnh đạo, phòng chống tham nhũng.

Phát biểu chỉ đạo, ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh cần tập trung phân tích mặt mạnh, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2017, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ.

"Bộ cần kiểm điểm làm rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ; phòng chống tham nhũng; kết quả và những hạn chế trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái đạo đức và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, kết quả khắc phục những hạn chế yếu kém của năm 2016", ông Trạc nói.

Trưởng ban Nội chính trung ương cho hay, căn cứ gợi ý của Ban Bí thư, tập thể, cá nhân trong Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ cần thẳng thắn phân tích rõ nguyên nhân, đánh giá những thiếu sót, khuyết điểm và đề ra giải pháp khắc phục cụ thể.

b

Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh. Ảnh: PV

Báo cáo với Đoàn công tác, Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo kiểm điểm tại các đơn vị trực thuộc, xây dựng dự thảo báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban cán sự Đảng và của cá nhân.

"Ban cán sự Đảng Bộ đã thảo luận nghiêm túc nội dung Ban Bí thư gợi ý. Việc kiểm điểm tập thể và cá nhân sẽ giúp phát huy những mặt mạnh, khắc phục hạn chế, góp phần thực hiện thành công kế hoạch công tác của Bộ và của ngành trong năm 2018", ông Ngọc Anh nói.

a

 Đoàn công tác của Ban Bí thư làm việc với Bộ Khoa học công nghệ sáng 1/2. Ảnh: PV

Trước đó tháng 5/2017, Bộ Chính trị lập đoàn kiểm tra công tác cán bộ tại năm đơn vị của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đoàn Kiểm tra do Phó thủ tướng Trương Hòa Bình dẫn đầu đã kiểm tra việc thực hiện kết luận của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với việc thực hiện quy chế bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử.

Theo Vnexpress