Vinamilk

Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Đi đầu trong phát triển khoa học công nghệ

(SHTT) - Học viện Nông nghiệp Việt Nam là một trong những đại học trọng điểm quốc gia. Nơi đây cũng là cái nôi của đổi mới khoa học công nghệ và là nơi hội tụ của những nhà khoa học hàng đầu.

Trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã có những đóng góp xứng đáng vào thành tựu nổi bật của nông nghiệp và nông thôn trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế hiện nay.

Có thể nói nông nghiệp – nông dân – nông thôn có vai trò to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết 26 của Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã chỉ ra những chủ trương, chính sách lớn trong việc phát triển tam nông. Đóng góp vào những thành công trong Nghị quyết phải kể đến vai trò đầu tàu của những kỹ sư nông nghiệp tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

HV NN

 Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Đi đầu trong phát triển khoa học công nghệ

Tại các vườn ươm, vườn thực vật của Học viện, các thầy cô không chỉ nghĩ ra những giống cây mới mà còn trang bị cho nhũng kỹ sư nông nghiệp tương lai nhiều kiến thức về cây thực vật ngay tại địa phương.

Không chỉ vậy, tại các trung tâm nghiên cứu giống vật nuôi của Học viện còn sản xuất rất nhiều con giống có giá trị trong lĩnh vực chăn nuôi, đặc biệt phải kể đến giống lợn được nhập từ Bỉ uy tín trên thế giới với tỷ lệ nạc cao, từ 60 – 65%.

Trong suốt những năm qua, các chương trình khoa học công nghệ cũng đã đóng góp rất nhiều vào sự phát triển của Học viện. Nhiều sản phẩm đã được chuyển giao tại các địa phương. Tiêu biểu trong đó phải kể đến 20 ha dứa trên cát được chuyển giao tại Quảng Trị  hay chọn tạo giống lúa thuần để phát triển sản xuất tại khu vực miền Bắc và một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Bên cạnh đó, Học viện cũng không ngừng cho ra đời các sản phẩm có tính thương mại, đưa vào ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống.

HV NN 1

 

Học viện luôn khẳng định, giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu và khoa học - công nghệ là then chốt đối với sự phát triển của đất nước. Chính vì vậy Học viện có phương pháp đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có chất lượng cao, gắn với thực tiễn phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; gắn kết với doanh nghiệp, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo cho sinh viên; gắn kết nghiên cứu khoa học với đào tạo; đi đầu trong thí điểm tự chủ đại học và xây dựng các cơ chế bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục đại học chất lượng cao bình đẳng với đối tượng chính sách. 

Với quyết tâm đổi mới, Học viện đã không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội, mở thêm các ngành đào tạo mới đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó có nhiều chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao, đào tạo theo định hướng nghề nghiệp (POHE). 

HV NN 2

 

Không chỉ vậy, các nhà khoa học của Học viện phần lớn được đào tạo từ các nước có nền giáo dục và khoa học tiên tiến. Vì vậy đây là địa chỉ tin cậy để đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, phấn đấu đạt chuẩn khu vực và quốc tế.

Đức Tài – Phạm Tuấn