SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 05/12/2023

SO HUU TRI TUE

Tin tức 6 năm trước
(SHTT) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra về tổ chức, hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố.