Vinamilk

Hoãn thi hành Thông tư 02 về phân loại nợ

Việc điều chỉnh thời gian có hiệu lực của Thông tư 02 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận vay vốn NH

Ngày 27-5, Thống đốc Ngân hàng (NH) Nhà nước đã ký ban hành Thông tư số 12/2013/TT/NHNN sửa đổi một số điều của Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh NH nước ngoài.
TAGS:

Vinamilk
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE