Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam - các bài viết về Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam, tin tức Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam

  • Loay hoay “cởi trói” kinh doanh vận tải

    Loay hoay “cởi trói” kinh doanh vận tải

    Tin tức

    (SHTT) - Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô, Nghị định đã bộc lộ nhiều khiếm khuyết. Do đó, việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định 86/2014 là cần thiết và đủ căn cứ pháp lý.