Giấc mơ sữa Việt Nam

Hàng loạt công ty đa cấp bị thu hồi giấy phép kinh doanh

(SHTT) - Cục CT&BVNTD đã ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận của: Công ty TNHH CNI Việt Nam; Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất và thương mại Sen Việt Group; Công ty TNHH Thương mại Việt Nam Quốc tế mưa; Công ty TNHH World Việt Nam và Công ty TNHH Tam Sinh Yofoto Việt Nam.

 Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD), Bộ Công Thương vừa công bố danh sách 5 công ty bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp do không đáp ứng đủ các tiêu chí theo quy định.

da cap

Hàng loạt công ty đa cấp bị thu hồi giấy phép kinh doanh. Ảnh minh họa 

5 doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp gồm: 

Công ty TNHH CNI Việt Nam, mã số doanh nghiệp: 0312527296 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp lần đầu ngày 24.10.2013, người đại diện theo pháp luật: ông Cheong Chin Tai.

Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Sen Việt Group, mã số doanh nghiệp: 0106943702 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19.8.2015, người đại diện theo pháp luật: ông Phạm Ngọc Bình.

Công ty TNHH Thương mại Việt Nam Quốc tế mưa, mã số doanh nghiệp: 0312820551 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp lần đầu ngày 2/6/2014, người đại diện theo pháp luật: ông Trần Quang Ngọc.

Công ty TNHH World Việt Nam, mã số doanh nghiệp: 0106685360 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 7/11/2014, người đại diện theo pháp luật: ông Bùi Xuân Ngọc.

Công ty TNHH Tam Sinh Yofoto Việt Nam, mã số doanh nghiệp: 0104743497 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/6/2010, người đại diện theo pháp luật: bà Lê Thị Bích Ngọc.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) cho biết việc thu hồi giấy chứng nhận của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp không giải phóng các doanh nghiệp này khỏi các nghĩa vụ của mình trước pháp luật, trong đó có nghĩa vụ bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia bán hàng đa cấp trong mạng lưới bán hàng đa cấp của doanh nghiệp.

Theo Cục CT&BVNTD, để nâng cao tính minh bạch trong hoạt động bán hàng đa cấp, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 quy định về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, trong đó bổ sung một số điều kiện đăng ký hoạt động.

Đến nay, chỉ có 23 doanh nghiệp được xác nhận đáp ứng các điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP.