Vinamilk

Hai bộ chủ quản ký thông tư quản lý quyền sở hữu trí tuệ với tên miền

Ngày 8-6, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ký Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi tên miền vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ (SHTT).

Thông tư liên tịch gồm bốn chương với 16 điều, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân đăng ký và sử dụng tên miền “.vn”; Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng tên miền “.vn”; Các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực SHTT; người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về SHTT theo quy định của pháp luật và cơ quan quản lý tên miền; Nhà đăng ký tên miền “.vn”.

Thông tư này hướng dẫn trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc thay đổi thông tin tên miền, buộc trả lại tên miền hoặc thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về SHTT đối với chủ thể sử dụng tên miền “.vn” vi phạm về nội dung thông tin đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) đi kèm theo tên miền với dụng ý xấu như bôi nhọ, nói xấu, gây ảnh hưởng xấu, phản cảm, hoặc chào bán sản phẩm, hàng hóa vi phạm, xâm phạm quyền SHTT đã được bảo hộ.

Thông tư cũng xác định rõ cơ chế phối hợp khi xử lý vi phạm hành chính đối với tên miền vi phạm pháp luật SHTT để giải quyết triệt để các vi phạm pháp luật SHTT liên quan đến thẩm quyền quản lý của Bộ TT&TT và Bộ KH&CN. Việc phối hợp được thực hiện trên cơ sở các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình xử lý tên miền vi phạm pháp luật trong lĩnh vực SHTT độc lập, tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về quyết định của mình; đồng thời có thể tham vấn ý kiến của cơ quan quản lý tên miền để bảo đảm việc xử lý của các cơ quan chức năng đúng người, đúng việc và khả thi.Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn cho biết: “Đây là một văn bản quy phạm pháp luật quan trọng để đảm bảo công tác quản lý và phối hợp xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật SHTT liên quan đến tên miền được đồng bộ, hiệu quả, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật và bảo vệ quyền SHTT đã được bảo hộ của các chủ thể quyền”.

TAGS:

Macca
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE